Bøn

 
I kristent Center ønsker vi at være en bedende forsamling, derfor har vi bøn hver:
 
 
Mandag aften  kl. 19.00 til ?
 
 
Rom 8.26-27 vejen til at kende Gud og Hans tanker for os, går igennem bøn.
Vi kan således gennem bøn, lægge vor bønneemne over til Gud og lade Ham som ved alt bønhøre vor bøn.
 
Når du beder, hører Gud hvad du beder om og sætter Engle i gang med at udføre opgaven, så længe du beder vil Guds hjælpere arbejde for dig. Derfor er det vigtig at du beder og er udholdende i bøn.
 
Ægtepar som beder sammen, vil opleve mere samhørighed og enhed i ægteskabet. Når vi ledes af bønnens Ånd, er vi enige med Gud, når vi er enige med Gud bliver vi derfor enige med hinanden.
 
Vi kan bede for os selv, eller vi kan bede for andre som trænger til forbøn, Gud er alle steds nærværende, derfor har vores bøn ingen grænser. Når vi beder for et menneske som trænger til forbøn, bringer vi Guds lys ind i mørket og det frembringer ofte lindring og håb.
Kristent Center Midt-Vest | CVR: 29753075 | Struervej 80, 7500 Holstebro  | Tlf.: 42807925 | kcmidtvest@gmail.com