Om kirken / Trosgrundlag
 
 
  Kirkens Vedtægter: KLIK

Trosgrundlag

Kristent Center Midt-Vest

Vi tror på Bibelens radikale budskab og historiske beretning om Jesus Kristus Guds søn, det som kristne til alle tider har troet på; budskabet om frelse ved troen på Jesus Kristus.

”For således elskede Gud verden, at han gav sin eneste søn, for at enhver, som tror på ham, ikke skal fortabes, men have evigt liv.” Johannes Evangeliet kapitel 3 vers 16

Vi tror på, at man for at få fred med Gud, må gå igennem hans søn Jesus Kristus. Freden kommer ikke af at holde en masse bud, men af tro alene! Der er intet vi kan gøre, for at fortjene os til Guds kærlighed, Han elsker os præcis som vi er. 


Det handler om, at blive erklæret retfærdig af Gud. At være retfærdig vil sige, at man holder Guds love og bud til punkt og prikke hele sit liv, altså at man aldrig begår en eneste fejl. Men det er der jo ingen der kan, tænker du måske. Og du har fuldstændig ret, det er der ingen der kan. Derfor sendte Gud Jesus til at opfylde loven. Han var fuldkommen, han gjorde intet forkert og var fuldstændig uden synd. Men han blev gjort til synd, for at vi kunne blive Gud retfærdighed i ham. Det vil sige, vi kan blive fuldtud accepteret af Gud, som Hans barn, ved troen på Jesus som Guds søn og frelser og Herre. 

”For med hjertet tror man til retfærdighed og med munden bekender man til frelse…” 
Romerbrevet kapitel 10 vers 10

Denne tro vil altid føre til handling. Det er derfor ikke nok, at sige: ”jeg tror” – den tro, vi taler om, fører til omvendelse, fra det bibelen kalder synd og den vil få dig til at længes efter Gud og søge Ham og hans herredømme i dit liv.

Du er vigtig for Gud og han elsker dig som du er!

Du er velkommen til at kontakte os eller kigge ind, for at høre mere om Gud og finde ud af, hvor meget Jesus Kristus egentlig har gjort for dig. Dig, som han elsker så højt, at han valgte døden på et kors.

Kristent Center Midt-Vest | CVR: 29753075 | Struervej 80, 7500 Holstebro  | Tlf.: 42807925 | kcmidtvest@gmail.com